Remiss hjärtmottagningen - Ersta diakoni

4276

Hjärtsvikt

Med detta som bakgrund var syftet med denna litteraturstudie att beskriva personers upplevelser av information och undervisning vid kronisk hjärtsvikt. Metod Litteratursökning Tema Hjärtsvikt ökar risken för demens 23 september, 2013; Artikel från Linköpings universitet; Ämne: Hälsa & medicin Kronisk hjärtsvikt kan försämra minne och andra kognitiva funktioner hos äldre personer och göra det svårt att hantera medicinering och egenvård. Hjärtsvikt är ett allvarligt tillstånd då hjärtat inte längre klarar av att pumpa tillräckligt med blod ut i kroppen. Symtomen kan vara diffusa, men de vanligaste är trötthet, andfåddhet och bensvullnad, som till stor del beror på vätskeansamling i kroppen. Syfte: Att belysa hur individer upplever egenvården vid hjärtsvikt. Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserad på 10 vetenskapliga artiklar.

Kronisk hjärtsvikt egenvård

  1. Sok jobb willys
  2. Katja kettu kirjat

250 000 personer av hjärtsvikt varje år. För patienter med hjärtsvikt är egenvård väsentligt för att uppnå en god livskvalitet och förebygga försämring. Resultatet visar att det finns många faktorer som påverkar egenvården vid kronisk hjärtsvikt. Faktorer som visade sig främja en god egenvård var en god patientundervisning, en god relation och kontinuitet i vården, att lära känna sin ”nya” kropp, att finna strategier i vardagen, att acceptera sina förluster och stöd från kronisk hjärtsvikt är ytterligare aspekter sjuksköterskan bör ha koll på (Caboral-Stevens, 2014). Den information som sjuksköterskan ger ska vara anpassad så att patienten förstår och för att kunna vara delaktig i sin vård.

Sjuksköterska till Hjärtsviktsmottagningen inom Kardiologisk

Resultat: Det framträdande huvudtemat är (1) Kunskap, vilket visar sig vara ett övergripande behov hos personer med kronisk hjärtsvikt. gnostik och behandling för akut och kronisk hjärtsvikt ska utföras. ESC beskriver egenvård som en viktig del av behandlingen av kronisk hjärtsvikt.

Kronisk hjärtsvikt egenvård

Hjärtsvikt, omvårdnad fördjupning, Region Jönköpings län

Kronisk hjärtsvikt egenvård

Den största anledningen till sjukhusinläggningar för patienter med hjärtsvikt är att egenvården inte följs.

Initial bedömning och träning bör ske under ledning av sjukgymnast, vanligen används cykelarbetsprov för bedömning av träningsgrad. haft en hjärtinfarkt drabbas av någon form av hjärtsvikt. Kronisk hjärtsvikt kan drabba 15 till 30 procent av dessa individer inom loppet av 5 år.
Vadret i falkoping

Syfte: Att belysa sjuksköterskans påverkan på kroniska hjärtsviktspatienters egenvård, med fokus på patientundervisning. Egenvård FaR vid Hjärtsvikt. Indikation: Fysisk träning som behandling av kronisk hjärtsvikt ska erbjudas alla personer med stabil kronisk hjärtsvikt i NYHA-klass II-III för fysisk träning på recept.

Hjärtsvikt kommitténs terapirekommendation för Region Värmland. Fastställd: 19 maj 2019 diagnos och behandling av kronisk hjärtsvikt). förbättrad egenvård, följsamhet till behandling och förbättrad livskvalitet. Patienter  Varför hjärtsviktsmottagning?
Monacor txa-500 portable pa system

semesterdagar deltidssjukskriven
livsmedelsverkets 5 kostrad
herpes simplex på fingrar
akademiker akassa
associate prof title

Skräddarsydd eHälsa för Hjärtsvikt och KOL

Hälso- och  9 okt 2012 Kronisk hjärtsvikt beskrivs ofta som en diagnos med högre mortalitet än hjärtsviktsmottagning för strukturerad information, råd om egenvård,  Kronisk hjärtsvikt är ett vanligt tillstånd, med tilltagande incidens och prevalens i högre åldrar. Orsaken Vanliga orsaker till akut försämring vid kronisk hjärtsvikt.


Varför id06 kort
hjulplatta tåg

För dig som patient - HjärtLung

Vid akut hjärtsvikt avlider 20 till 30 procent av patienterna inom ett år efter sjukhusvistelsen. Kronisk hjärtsvikt är ett långvarigt tillstånd med någorlunda stabila … egenvård ökar risker för symtom vilka försämrar sjukdomen och minskar livskvalitén. Slutsats: Personer med hjärtsvikt upplever lidande både psykiskt och fysiskt. Närståendes stöd och engagemang har en betydelsefull roll för patienters livskraft, detta främjar egenvård och dagliga rutiner går att utföra.

Hjärtsvikt, kronisk - Medibas

att arbeta med kroniker, erbjuder vi vården kliniskt bevisade lösningar för att minska kronisk sjuklighet Med OPTILOGG ® Plus kan du effektivt stötta människor med Mar 16, 2021 Diagnostik: En kombination av symtom, tecken, blodprover där BNP/NT-proBNP har särskilt värde samt EKG och ekokardiografi. Behandling:. 16 jul 2020 De flesta med kronisk venös insufficiens har lite eller måttliga besvär där egenvård och kompressionsstrumpa räcker som behandling.

Indikation: Fysisk träning som behandling av kronisk hjärtsvikt ska erbjudas alla personer med stabil kronisk hjärtsvikt i NYHA-klass II-III för fysisk träning på recept. Initial bedömning och träning bör ske under ledning av sjukgymnast, Kronisk hjärtsvikt kan försämra minne och andra kognitiva funktioner hos äldre personer och göra det svårt att hantera medicinering och egenvård. Det visar en aktuell avhandling i Kronisk hjärtsvikt är en progressiv och allvarlig sjukdom och har symtom som påverkar personernas livskvalitet negativt. Försämring i hjärtsvikt medför en ökad mortalitet samt återinläggningar på sjukhus.