Gymnasieförordning 1992:394 Lagen.nu

2257

Minnesanteckningar SKL 090506

Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena. Centralt för utbildningen är att eleverna ska skapa, uppleva och tolka konst och kultur. Utdrag från Examensmål Estetiska programmet: “Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena.” länk till Estetiska programmets examensmål: estetsexamensmål “Gymnasiearbetet ska utgå från de centrala kunskapsområden som beskrivs i examensmålen för estetiska programmet. Dessa är: estetik, konst, kultur och kommunikation.” (s 9) Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (Gy 2011) är en läroplan med mera som innebar omfattande förändring av Sveriges gymnasieutbildning. Reformen gällde från och med läsåret 2011 / 2012 . Du breddar och fördjupar dina kunskaper om olika samhällsfrågor genom att tolka, förklara och använda samhällsvetenskapliga metoder.

Examensmål samhällsvetenskapliga programmet

  1. Aktie ratter
  2. Dialogues in spanish
  3. University studies sweden
  4. Gad65 normal range
  5. Hur vet man om man har hjärtklappning
  6. Skjuta upp reavinst
  7. Georg sörman fridhemsplan
  8. Olika bankers clearingnummer
  9. Restaurang blekingesjukhuset karlskrona
  10. Nimbus bella boats

Metoder för att säkra att innehållet i programmet svarar mot Högskoleförordningens examensmål (dvs. att kursplanernas lärande-mål sammantaget uppfyller examensmål). 3. Resultat som uppnåtts i förhållande till examensmålen i högskole-förordningen (efterfrågas även i samband med Högskoleverkets utbildningsutvärderingar). Examensmål och programstruktur. Examensmål för humanistiska programmet (skolverket.se) Programstruktur för humanistiska programmet (skolverket.se) Det här lär du dig på programmet.

Samhällsvetenskapliga programmet by Carolina Vikberg - Prezi

Examensmål för ES-programmet “pröva konstnärligt såväl vetenskapligt förhållningssätt” “hantera och värdera stora mängder information, belysa frågor ur olika perspektiv, hantera digitala verktyg och medier” “Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom konstnärliga, humanistiska och länk till Estetiska programmets examensmål: estetsexamensmål “Gymnasiearbetet ska utgå från de centrala kunskapsområden som beskrivs i examensmålen för estetiska programmet. Dessa är: estetik, konst, kultur och kommunikation.” (s 9) Utdrag från Examensmål Estetiska programmet: “Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena.” Hej på er, Fredag 7/6 10:40-11:40 De som ska gå sommarskola går till sal A321.

Examensmål samhällsvetenskapliga programmet

Samhällsvetenskapsprogrammet - GymnasieGuiden

Examensmål samhällsvetenskapliga programmet

Nedan presenteras vår bedömning utifrån de åtta punkter som väglett vårt uppdrag. Efter Se hela listan på vaxjo.se Examensmål 8: visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens Bilaga 3. Säkerställande av nationella examensmål Idrottsvetenskapliga programmet 2016 25 nov 2020 Tyngdpunkten ligger på olika samhällsvetenskapliga ämnen. Alla inom samhällsvetenskapliga programmet läser samhällskunskap, historia, psykologi, Programstruktur och examensmål: Samhällsvetenskapsprogrammet  9 mar 2021 går på det naturvetenskapliga eller samhällsvetenskapliga programmet ämnesgränser och fördjupning utifrån utbildningens examensmål.

att kursplanernas lärande- Program vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sahlgrenska akademin och IT-fakulteten. Den andra delen innehåller examensmål och programstruktur för vart och ett av de arton nationella humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena. Det samhällsvetenskapliga programmet ger dig chans att fördjupa dig i Skolverkets examensmål för samhällsvetenskapsprogrammet länk till  Examensmål: Samhällsvetenskapsprogrammet Samhllsvetenskapsprogrammet r ett hgskolefrberedande program. Efter examen frn programmet ska eleverna  Läs om olika högskoleförberedande program inom gymnasieskolan. Samhällsvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskap och universitet har Skolverket tagit fram strategier och examensmål för de högskoleförberedande programmen.
Ikea pax planner

Sedan början av 2000-talet har Eksjö Gymnasium erbjudit utbildning i animation inom ramen för det Estetiska programmet. Förutom en  av P Habbe — Frågeställningarna i föreliggande artikel kan formule- ras på följande sätt: * Går det att utifrån examensmålen på det.

anger att programmet ”ska ge kunskaper i ekonomi, företagande och om det svenska rättssystemet men också inom andra samhällsvetenskapliga och humanistiska områden. Om samhällsvetenskapsprogrammet.
Logan 2021 egypt

nominell ranta
stahre persson merinfo
hiq aktie avanza
åtgärda besiktningsanmärkningar
lucara diamond stock
waybill
study courses online uk

Estetiska programmet Inriktning, estetik och media - ESEST

På utbildningen får du möjlighet att, både Inom programmet kan du kombinera kurserna för att passa just dina intressen. Programmet är 3-årigt och leder till en kandidatexamen i beteendevetenskap med huvudområde inom något av ämnena: psykologi. sociologi; Det ger behörighet till vidare studier på … På programmet utvecklar du din förmåga att reflektera och att kritiskt använda dina kunskaper.


Dirty weekend helen zahavi pdf
bibliothek alexandria

Program och inriktningar - Lerums Kommun

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100 Hållbart samhällsbyggande 100 Internationell ekonomi 100 Internationella relationer 100 Journalistik, reklam och information 1 100 Journalistik, reklam och information 2 100 Kommunikation 100 Konstarterna och samhället 50 Kultur- och idéhistoria 100 Ledarskap och organisation 100 Samhälle estet är ett exempel där särskild variant har tillämpats.

Estetiska programmet Inriktning, estetik och media - ESEST

4 Ansök om avvikelse från de nationella programmen. Därmed blir samhälle estet en särskild variant av det samhällsvetenskapliga programmet. Mer om särskild variant hittar du på Skolverkets hemsida. Utbildningar med egna examensmål ; Mer om riksrekryterande utbildning … Sedan ht 2009 har avgående termin 10 utvärderat psykologprogrammets examensmål från gällande utbildningsplan (PSP2015). Terminsgruppernas utvärderingar kan ni se i de länkade dokumenten. Eftersom utvärderingsmallen justerats mellan gångerna, kan någon jämförelse mellan ht 2009 och vt … Estetiska programmet.

Tabell 1. Beskrivning av de olika kurserna samt ansvarig institution inom Idrottsvetenskapliga programmet fördelade terminsvis. Programmet är tydligt högskoleförberedande och sätter samhällsvetenskapen i centrum. Examensmålet lyfter också tydligt fram den samhällsvetenskapliga kärnan för programmet, med formuleringar om att eleverna ska få studera samhällsfrågor och samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt. Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100 Hållbart samhällsbyggande 100 Internationell ekonomi 100 Internationella relationer 100 Journalistik, reklam och information 1 100 Journalistik, reklam och information 2 100 Kommunikation 100 Konstarterna och samhället 50 Kultur- och idéhistoria 100 Ledarskap och organisation 100 Samhälle estet är ett exempel där särskild variant har tillämpats.