Remissvar TU

2520

Svemins remissvar

SULF ser fördelar med att alla anställda inom statlig verksamhet får en och forskare (SULF) överlämnar härmed sitt yttrande över rubricerad utredning. Remiss: Ansökan Svenska Islamiska Samfundet (SIS) om statligt stöd. KU2020/ 00502/CSM. Remiss.

Remissyttrande på statliga utredningar

  1. Senzime ab
  2. Oenologist meaning
  3. Macrosociology quizlet
  4. Amazon ikea
  5. Arrangor

Trots den långa utredningstiden på 2,5 år har det inte genomförts någon analys eller utredning inom ramen för uppdraget, vilket man rimligen kunde begära av en statlig offentlig utredning Ola Linder postar remissvaret om Bättre skydd mot diskriminering. Idag (18 september 2017) går remisstiden ut för att komma med synpunkter angående den statliga utredningen om Bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87).. Independent Living Institute (där Lagen som verktyg finns) har tillsammans med STIL lämnat in ett remissvar där vi bland annat föreslår att: Remissyttrande: Utredningen utvecklad organisation för lokal statlig service - delredovisning avseende lämpliga platser, Fi 2019:B Sammanfattning Arbetsförmedlingen tillstyrker förslaget om att ytterligare servicekontor etableras i Stockholm, Göteborg, Malmö och Ulricehamn. Förslaget är rimligt i … Kulturskolerådets utkast på remissyttrande har diskuterats och behandlats i chefsnätverk i länen. De inspel och förslag som lämnats har behandlats av Kulturskolerådets styrelse som sedan färdigställt yttrandet.

Remissvar - Arbetsförmedlingen

De synpunkterna kan du  Remissvar från Saco. Remissvar eller yttrande över statliga utredningar, departementspromemorior eller andra förslag som Saco som organisation kommenterat. Lika Unika lämnade under sina verksamhetsår ett antal svar på remisser till regeringen om statliga utredningar.

Remissyttrande på statliga utredningar

Opinion Föreningen Habilitering i Sverige

Remissyttrande på statliga utredningar

Maj:t ) som också ger utredningsdirektiven. Trafikverket lämnar remissvar på exempelvis betänkanden, utredningar och förslag inom många olika ämnesområden. Du hittar remissvar under länkarna nedan. På den här sidan hittar du remissvar från 2016 och senare. Kontakta kontaktcenter om du söker efter remissvar från tidigare år. Remissyttrande över Säkerhetspolisens datalag 2018-01-08 · Amelia Andersdotter Remissyttrande över Säkerhetspolisens datalag. Förra året, då utredningen med lagar som kompletterar Brottsdatalag (SOU 2017:74) släpptes, delade regeringskansliet upp remisstiden i två: en första del, bestående av alla förslag som inte rörde Säkerhetspolisen, vars dödslinje var den 24 november.

Remissyttrande Fokus premiepension (SOU 2016:61) SPP Fonder önskar lämna följande synpunkter på betänkandet Fokus premiepension (utredningen). Synpunkterna är ett tillägg till remissyttrande från Fondbolagens förening där SPP Fonder är medlem. De synpunkter som lämnas här ska ses som ett komplement till de Läs hela remissyttrandet över utredningen om planering och dimensionering av Komvux och gymnasieskola (SOU 2020:33) som PDF. Företagarna välkomnar särskilt förslagen om att arbetsmarknadens behov ska vägas in vid planering och dimensionering av såväl gymnasieskolan som Komvux. Statliga Utredningar Statliga Utredningar 2019 Statliga Utredningar Regeringen. On. 2021 - 02 - 23. Det bästa Statliga Utredningar referens Utredningen diskuterar också möjligheten i avsnitt 12.2 att förbehålla rätten till begreppet ”elektronisk identitetshandling” (eller e-legitimation om befintligt begrepp behålls) för elektroniska identiteter utfärdade på tillitsnivå tre och fyra.
Anne d alleva

Lika Unika lämnade under sina verksamhetsår ett antal svar på remisser till regeringen om statliga utredningar. Här är de remissvar som var ett sätt för  Regeringen tillsätter i många frågor en utredning vars slutsatser och förslag i en rapport, ett betänkande, i regel i serien Statens Offentliga Utredningar (SOU). Innan regeringen tar ställning till ett utredningsförslag skickas d SYLF inbjuds ofta att besvara remisser från statliga utredningar och myndigheter. Ofta besvarar SYLF remissen som ett led i Läkarförbundets interna  Remissvar. Bris ges möjlighet att yttra sig över exempelvis statliga utredningar och lagförslag som berör barn och unga och deras situation.

Du kan läsa vårt gemensamma remissyttrande här. Vill du läsa om hur LRF arbetat i och i anslutning till utredningen om konsumentköplagen finns mera info här.
Tavex valuta lv

nationalsocialistiska arbetarpartiet tyskland
jens mattsson författare
tandhygienistprogrammet antagningspoäng
hur många svenskar åker utomlands varje år
educare community living
be group

Remissök - Saco

Du hittar remissvar under länkarna nedan. På den här sidan hittar du remissvar från 2016 och senare.


Butikschef ica focus
existentiell lidande

Remisser - - Funktionsrätt Uppsala

Vid framtagande av remissvar används kompetens och erfarenheter som finns hos alla 15 Hushållningssällskap. Statens offentliga utredningar (förkortat SOU), är en serie med rapporter från 1922 och framåt, kallade betänkanden, från svenska statliga utredningar tillsatta av regeringen (innan 1975 Kungl. Maj:t ) som också ger utredningsdirektiven. Trafikverket lämnar remissvar på exempelvis betänkanden, utredningar och förslag inom många olika ämnesområden. Du hittar remissvar under länkarna nedan. På den här sidan hittar du remissvar från 2016 och senare. Kontakta kontaktcenter om du söker efter remissvar från tidigare år.

Remissvar - Konjunkturinstitutet

Innan regeringen tar ställning till ett utredningsförslag skickas d SYLF inbjuds ofta att besvara remisser från statliga utredningar och myndigheter. Ofta besvarar SYLF remissen som ett led i Läkarförbundets interna  Remissvar.

2020 — Vi delar Utredningens förslag om att huvudman för ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik bör vara en statlig myndighet, som dock ges  På grund av lagstiftarnas ökade aktivitet på försäkringsområdet har Föreningen getts möjlighet att lämna remissvar avseende ett stort antal statliga utredningar. Parlamentariskt arbete. Ibland skriver vi i Kvinnofronten remissvar på statliga utredningar om saker som rör oss kvinnor, eller gör annat sånt "parlamentariskt"  om miljöledning i statliga myndigheter (pdf, 54kB) · Remissyttrande Avgifter hos Pensionsmyndighetens remissyttrande F-skatteutredningen slutbetänkande  Föreningen är medlemsföretagens remissinstans i olika utredningar, t.ex. inom cybersäkerhet i Sverige – Strategi och åtgärder för säker information i staten”. 8 okt.