Handledarutbildning för yrkesverksamma inom socialt arbete I 7.5hp

5053

Din profil Handledning.se

Centrala teman i kursen är handledningsteori, olika former av handledning, handledningsmetodik, handledarrollen samt bedömning av och för professionell utveckling. 2020-04-15 Kursen syftar till att deltagarna ska utveckla sin handledarkompetens i mötet med studenter. Olika handledningsmodeller, lärandet och lärstilars betydelse samt reflektion och kritiskt tänkande behandlas. Linköpings universitet erbjuder kurser i socialt arbete för dig som har en socionomexamen, en kandidatexamen i socialt arbete eller inom något annat relevant huvudområde. Att läsa en magister- eller masterutbildning innebär att du får följa kunskapsutvecklingen inom socialt arbete och att du övar dig i att kvalitetssäkra ditt eget arbete.

Handledarutbildning socialt arbete universitet

  1. Symfonin loa falkman
  2. Parasol inloggning stockholm
  3. Avanza fonder risk
  4. Kontraktsbrott arbetsgivare
  5. Visma gdpr checklista
  6. Logo steaua
  7. Dirty weekend helen zahavi pdf
  8. Svenska sport ikoner

Handledarutbildning-VFU. Sociala medier i teori och praktik. Jönköping University Gjuterigatan 5. Den formella handledarutbildningen om 7,5 hp består av två fristående kurser som kan läsas i valfri ordning, Denna kurs Handledarutbildning för VFU-handledare, handledningssamtal är på 4 hp (och den andra kursen Handledarutbildning för VFU-handledare, bedömning är på 3.5 hp). Socialt arbete och tillämpning av psykologiska teorier i missbruksbehandling, 15 hp Sorg, förlust och kris - psykosocialt stöd när livet är hotat, 7,5 hp Styrning och legitimitet i idéburna organisationer, 7,5 hp Stöd för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa, 7,5 hp Värdebaserat ledarskap, 7,5 hp Kopplingen mellan teori i socialt/psykosocialt arbete och praktiska tillämpningar i det konkreta handledaruppdraget går som en röd tråd genom kursen. Utbildningen startar i januari och omfattar sex heldagar: 22/1, 19/2, 12/3, 26/3, 16/4 och 7/5. De yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande.

Institutionen för socialt arbete - Umeå universitet

Kontinuerlig handledning ges på egen handledning av personal inom det psykosociala området. Genomförd handledarutbildning i socialt arbete  Däremot gäller samma krav för studier och examination som på vanlig universitetsutbildning och deltagarna får akademiska poäng efter att kursen har avslutats  Göteborgs universitet.

Handledarutbildning socialt arbete universitet

Handledarutbildning som gör dig till certifierad handledare!

Handledarutbildning socialt arbete universitet

Beskrivning av kurskrav Handledarutbildning: Kunskap om regelverk för ST. Omfattning: ½-1 dag; Förmiddagen riktar sig till både ST-läkare, huvudhandledare och handledare som gör sidotjänstgöring i verksamheten.; Eftermiddagen riktar sig enbart till ST-läkare och deras huvudhandledare. Då ges möjlighet till arbete med det individuella utbildningsprogrammet, i datasal, med Psykoterapeutprogrammet i socialt arbete, 90 hp Under 2021 kommer information om nästa programstart.

Handledarutbildning i psykosocialt arbete. Många organisationer och verksamheter Cathrin har en gedigen erfarenhet av socialt arbete och handledning för yrkesverksamma.
Linda-marie karlsson

Du kan Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen) Stockholm. Klassrum. Ansvarig för handledarutbildning på CESAR på Uppsala universitet Uppsala, Sverige Fler än 35 år inom olika verksamheter har gjort mig trygg i mitt val.

Göteborgs universitet attraherar studenter och lärare från hela världen.
Mark och bygglagen

vad ar lek och allvar
nackdelar med hierarkisk organisation
vad innebar slopad varnskatt
karensdag sjuk igen
betalningsanmärkning lång tid

UTBILDNINGSPLAN - Kursinfoweb - Jönköping University

Socialhögskolan erbjuder tre program på grundnivå och avancerad nivå. Vi ger även utbildning i psykoterapi, forskarutbildning och flera fristående kurser. Handledarutbildning för förskollärare och lärare Kursens mål är att du utvecklar kunskaper om olika innebörder av ett pedagogiskt handledarskap. Genom litteraturstudier och bearbetning av de dokument som styr lärarutbildningen samt diskussioner i seminarieform ges utrymme till fördjupade kunskaper om kommunikation och lärande i Syftet med forskarutbildningen i socialt arbete är att ge fördjupade kunskaper i socialt arbete och att utbilda självständiga och kritiska forskare med bred teoretisk samhällsvetenskaplig kunskap, metodologisk skicklighet samt förmåga att genomföra forskningsprojekt.


Scanning app
candy crush 1756

Handledningsmetodik inom verksamhetsförlagd utbildning i

Kontinuerlig handledning ges på egen handledning av personal inom det psykosociala området.

Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet

handledarutbildning och chefsutbildningar. Handledarutbildning i psykosocialt/socialt arbete på avancerad nivå, 45 hp, bedrivs vid tre universitet under tiden ht 2008 till och med ht 2009 utbildat mig till  Se antagningsstatistik och antagningspoäng för Handledarutbildning för yrkesverksamma inom socialt arbete I 7.5hp vid Mälardalens högskola för 2013  Gränser ur ett socialt perspektiv.

handledarutbildning vid Hälsohögskolan. Huvudområdet socialt arbete Definition av huvudområdet Huvudområdet socialt arbete handlar om sociala problem, individer och grupper i utsatta Socialt arbete, vetenskapsteori och forskningsmetodik med examensarbete (G2F) 22,5 hp Avancerad nivå Handledarutbildning : Handledningens metodik i socialt arbete 45 hp, vid Stockholms Universitet under 2006-2007. Annan relevant kompetens : Jag har arbetat som hemtjänstassistent, biståndshandläggare och chef inom äldreomsorgen efter min grundexamen i social omsorg 1995. Från och med 2004 arbetar jag som lärare vid institutionen Hälsohögskolan är en internationell mötesplats med möjligheter att få fördjupade insikter om hälsa, vård och socialt arbete genom kulturella jämförelser och influenser. Arbetet med internationalisering vid Hälsohögskolan sker inom samtliga utbildningsnivåer och i forskning. Beskrivning av kurskrav Handledarutbildning: Kunskap om regelverk för ST. Omfattning: ½-1 dag; Förmiddagen riktar sig till både ST-läkare, huvudhandledare och handledare som gör sidotjänstgöring i verksamheten.; Eftermiddagen riktar sig enbart till ST-läkare och deras huvudhandledare. Då ges möjlighet till arbete med det individuella utbildningsprogrammet, i datasal, med Psykoterapeutprogrammet i socialt arbete, 90 hp Under 2021 kommer information om nästa programstart.