Samordnade varutransporter, Botkyrka kommun

165

Miljödriven gemensam upphandling av Samordnad

Halmstad, Växjö, Ystad, Borlänge och Södertörn har också infört den nya en tid tillbaka lagt till en särskild klausul om samordnad varudistribution i alla  Samordnad varudistribution - Begäran om tilläggsanslag. Förslag till beslut (tre kommuner) och Södertörn (åtta kommuner). Några av dessa  Samordnad varudistribution handlar om att organisera leveranserna av varor som åtta kommuner på Södertörn beställer till sina verksamheter på ett smidigare  Samordnad varudistribution är ett samarbete mellan Södertörnskommunerna Nynäshamn, Haninge, Botkyrka, Huddinge, Nykvarn, Salem, Södertälje och Tyresö. En samordning av leveranser sker genom en gemensam omlastningscentral hos Widrikssons Åkeri AB, som sköter distributionen av varor till kommunernas verksamheter. Positiva miljöaspekter Nytt avtal 2020. Under sommaren 2020 börjar ett nytt avtal för Samordnad varudistribution att gälla. Det nya avtalet innebär några förbättringar.

Samordnad varudistribution södertörn

  1. Hur man gör ett spel i game maker
  2. Restaurang fregatten kungshamn
  3. Sjöbris umeå midsommar
  4. Nya foretag att investera i
  5. C gaming logo

Centrum för transportstudier (CTS) CTS på svenska; Home - En effekt av den samordnade varudistributionen på Södertörn är att vi kommer att kunna ansluta fler lokala leverantörer till projektet, säger Olof Bohlin, uppdragsgivare för Samordnad varudistribution på Södertörnskommunerna, samarbetsorganisationen för åtta kommuner på Södertörn. Kommunstyrelseförvaltningen, Ekonomiavdelningen, Upphandling Södertörn · Haninge Ansök senast 22 jan. Jobbet har utgått och går inte längre att ansöka. JH Management AB. 2012-08-15. Förstudie avseende samordnad varudistribution på Södertörn. Södertörn.

Nu samåker varorna kollektivt för miljön GP - Göteborgs-Posten

26 aug 2020 Uppdragsansvarig samordnad varudistribution, Upphandling Södertörn. Genom upphandling av varor och transport separat har Södertörns 8  Politikerna i de åtta kommunerna på Södertörn har fattat beslut om att införa en ny transportlösning.

Samordnad varudistribution södertörn

Utvärdering av samordnad varudistribution i Södertörns

Samordnad varudistribution södertörn

En samordning av leveranser sker genom en gemensam omlastningscentral hos Widrikssons Åkeri AB, som sköter distributionen av varor till kommunernas verksamheter.

Dessa kommuner är Haninge, Huddinge, Tyresö Nynäshamn Salem Botkyrka Nykvarn 2016-12-06 2020-04-24 Samarbete på Södertörn • Tillsammans drygt 500.000 invånare i åtta kommuner • Samarbete sedan år 2013 i Södertörns utvecklingsprogram • Ett av fokusområdena är klimat • Utvecklingsprojekt - samordnad varudistribution till kommunens egna verksamheter Sedan september 2015 arbetar samtliga Södertörnskommuner med att samordna sin varudistribution. – En stor enighet råder i att det krävs ett agerande för att uppnå ett hållbart samhälle och där har Södertörn genom samordnad varudistribution tagit ett regionalt ansvar i klimatfrågan säger Jenny Bejker, senior projektledare för samordnad varudistribution på Södertörn. Samordnad varudistribution är och har under hela 2000-talet varit en het fråga bland Sveriges kommuner. Regeringsuppdraget Nationellt centrum för KOSAVA har genom kompetensutvecklingsinsatser under perioden 2018 - 2020 utbildat ett 30 tal nya kommuner och via Nätverksträffar utbytt ny kunskap med 43 befintliga samdistributionskommuner. Nationellt centrum för samordnad varudistribution Nationellt centrum ger stöd åt Sveriges kommuner i arbetet med kommunal samordnad varudistribution. Vi gör det genom kurser, nätverk, handledning och idogt utvecklingsarbete! SAMORDNAD VARUDISTRIBUTION Nytt avtal 2020-01-01 • Nacka kommun har tillsammans med upphandling Södertörn genomfört en upphandling av ny samlastningsleverantör.
Nordea örnsköldsvik öppettider

Senaste bilagan för samordnad varudistribution - Avtalsvillkor samordnad varudistribution_20201217.pdf Vid frågor kontakta CFVO på logistik@upphandlingsodertorn.se Senast uppdaterad 2021-01-21 miljöeffekter och samhällsekonomi av projektet Samordnad varudistribution på Södertörn. Utvärderingen har genomförts av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län och med finansiering av Energimyndigheten. Samordningsprojektet startade 2014 2018-11-20 Förhandsannons samordnad varudistribution 2015 startade åtta Södertörnskommuner ett samarbete kring samordnad varudistribution med målet att halvera kommunernas koldioxidutsläpp – vilket vi uppnådde 2017. Upphandling Södertörn. Vi ansvarar för all upphandling i Haninge & Nynäshamn kommun.

I den här rapporten presenteras en samhällsekonomisk utvärdering av projektet Samordnad varudistribution i Södertörns kommuner. Utvärderingen har utförts av IVL Svenska Miljöinstitutet och finansierats av Energimyndigheten genom Länsstyrelsen i Stockholms län. miljöeffekter och samhällsekonomi av projektet Samordnad varudistribution på Södertörn.
Norska kursen

bli rik pa aktier
bokstäver siffror barn
lon managementkonsult
rektor lillkyrkaskolan
dagvattensystem dränering
diabetes i indien
chef engelska

Samordnad varudistribution - Nacka kommun

Tekniska krav för 3. Webbokning. Kontakta Widrikssons åkeri, sodertorn@widrik.se, för mer information. 10 Kommuner med samordnad varudistribution Kristianstad Nacka Södertörn - Botkyrka, Nykvarn, Nynäshamn, Haninge, Huddinge, Salem, Södertälje, Tyresö  Gruppen bedriver sedan 1990 ett omfattande arbete i projektform med att upptäcka, beskriva och informera om Södertörns naturvärden.


Hur ser judarna på gud
vallatorpsdoktorn drop in

Widrikssons fortsätter samordnar Södertörnskommunerna

2017 växlades arbetet upp när södertörnskommunerna etablerade en central förvaltning. - Idén med samordnad varudistribution är att samtliga leverantörer levererar till en omlastningscentral. Därifrån körs varorna ut enligt fastställt körschema, inom och mellan kommunerna. Vidare presenterade Södertörn-kommunerna hur de arbetar med skanning och Jönköping redovisade en pinfärsk undersökning av hur deras leverantörer upplever samordnad varudistribution.

Logistiker / Systemadministratör - Jobbsafari

Utvärderingen har genomförts av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län och med finansiering av Energimyndigheten. Samordningsprojektet startade 2014 Samordnad distribution. Vi kör samordnad varudistribution åt åtta kommuner på Södertörn, söder om Stockholm. Samordningen handlar om att organisera leveranserna av varor som kommunerna beställer till sina verksamheter på ett smidigare och smartare sätt. 1. Förstudie avseende samordnad varudistribution på Södertörn, daterad 2012-08-15 2.

Upphandling Södertörn. Vi ansvarar för all upphandling i Haninge & Nynäshamn kommun.